02043 686 998 viethanbg@gmail.com

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

*** CHUNG KẾT CUỘC THI STARTUP KITE 2022 ***

11/24/2022 11:25:25 AM

1. Dự án số: 52 2. Tên dự án: TÁI CHẾ ĐỒ JEAN CŨ THÀNH SẢN PHẨM THỜI TRANG 3. Tác giả: Sinh viên Nguyễn Ngọc Thi, Phan Thế Huy, Dương Thị Khánh, Ngô Huyền Trang, Nguyễn Thị Tú. 4. Trường: Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (VKTECH)

Trường CĐCN Việt-Hàn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

11/24/2022 1:15:46 PM

Nhân dịp ngày 20/11, Trường CĐCN Việt-Hàn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Buổi lễ có sự ...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
1 / 3
Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
2 / 3
Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022
3 / 3
Chương trình đào tạo chính

*** CHUNG KẾT CUỘC THI STARTUP KITE 2022 ***

11/24/2022 11:25:25 AM

1. Dự án số: 52 2. Tên dự án: TÁI CHẾ ĐỒ JEAN CŨ THÀNH SẢN PHẨM THỜI TRANG 3. Tác giả: Sinh ...

Thông báo

Tải xuống
Lịch thi tháng 11 hệ Trung cấp và Cao đẳng tháng 11 năm học 2022-2023

Lịch học - Lịch thi

Tải xuống
Lịch thi tháng 10 hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023


Tải xuống
Lịch thi kết thúc MĐ/MH tháng 9, hệ Trung cấp và Cao đẳng năm học 2022-2023


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng và Trung tâm GD.THPT (từ ngày 21/11-27/11/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (từ ngày 14/11-20/11/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 07/11-13/11/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (thực hiện từ ngày 31/10-06/11/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (thực hiện từ 24/10-30/10/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 17/10-23/10/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 17/10-23/10/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 10/10-16/10/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ 03/10-09/10/2022)


Tải xuống
Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ 12/9-18/9/2022)

Cổng kết nối

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 02043 686 998

viethanbg@gmail.com

Copyright © bt CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved