096 345 78 29 caodangviethan@bacgiang.gov.vn
Thư viện tài liệu
Cổng kết nối
Lịch công tác

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Toà án và Trường Thẩm phán Quốc gia Pháp

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2022 – ĐÂU CẦN THANH NIÊN CÓ, ĐÂU KHÓ CÓ THANH NIÊN

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

NGÀY HỘI HIẾN MÁU “SẮC ĐỎ HỌC VIỆN TÒA ÁN” LẦN THỨ 4, NĂM 2021

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

HỌC VIỆN TÒA ÁN TRAO TẶNG QUÀ CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ HÀ BẮC THÂN YÊU”

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” NĂM 2020

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” NĂM 2020

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

Lịch học Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khóa 5 - Đại học ngành Luật hệ chính quy

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

Lịch học Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khóa 5 - Đại học ngành Luật hệ chính quy

3 giờ trước

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hoà Liên bang Đức và Toà Phá án Cộng hoà Pháp, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Chánh án TANDTC dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC thăm và làm việc tại các quốc gia này từ ngày 29/6 đến ngày ...

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 096 345 78 29

caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Copyright ©2022 bt CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved