096 345 78 29 caodangviethan@bacgiang.gov.vn
Thư viện tài liệu
Cổng kết nối
Lịch công tác

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Thông báo

Tuyển sinh Đại học, Cao Học Thông tin tuyển sinh
Đào tạo & Bồi dưỡng > Thông báo
Lịch thi tháng 11 hệ Trung cấp và Cao đẳng tháng 11 năm học 2022-2023

11/24/2022 4:18:32 PM


THÔNG BÁO

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 096 345 78 29

caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Copyright ©2022 bt CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved