096 345 78 29 caodangviethan@bacgiang.gov.vn
Thư viện tài liệu
Cổng kết nối
Lịch công tác

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Lịch học - lịch thi

Tuyển sinh Đại học, Cao Học Thông tin tuyển sinh
Đào tạo & Bồi dưỡng > Lịch thi - lịch học
Lịch thi tháng 10 hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023

11/24/2022 4:09:36 PM

LỊCH THI-THÁNG 10-NH2022-2023_0001.pdf

Lịch thi kết thúc MĐ/MH tháng 9, hệ Trung cấp và Cao đẳng năm học 2022-2023

11/24/2022 4:08:23 PM

LỊCH THI-TC-CD-THÁNG 9-NH 2022-2023_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng và Trung tâm GD.THPT (từ ngày 21/11-27/11/2022)

11/24/2022 4:07:36 PM

TKB-TC-CD-THPT-2022.11.19_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (từ ngày 14/11-20/11/2022)

11/24/2022 4:06:29 PM

TKB-TC-CD-2022.11.07_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 07/11-13/11/2022)

11/24/2022 4:05:36 PM

TKB-TC-CD-2022.11.07_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (thực hiện từ ngày 31/10-06/11/2022)

11/24/2022 4:04:36 PM

TKB-TC-CD-2022.10.31_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng (thực hiện từ 24/10-30/10/2022)

11/24/2022 4:03:53 PM

TKB-TC-CD-2022.10.24_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 17/10-23/10/2022)

11/24/2022 4:03:02 PM

TKB-CD-17.10-23.10_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 17/10-23/10/2022)

11/24/2022 4:02:32 PM

TKB-TC-17.10-23.10_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ ngày 10/10-16/10/2022)

11/24/2022 4:00:50 PM

TKB-TC-CD-2022.10.07_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ 03/10-09/10/2022)

11/24/2022 3:59:55 PM

TKB-TC-CD-2022.10.03_0001.pdf

Thời khoá biểu hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2022-2023 (thực hiện từ 12/9-18/9/2022)

11/24/2022 3:57:49 PM

TKB-TC-CD-2022.09.10_0001.pdf

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 096 345 78 29

caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Copyright ©2022 bt CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved