SINH VIÊN
Một số hình ảnh sinh viên trường CĐN CN Việt - Hàn thực tập tại các doanh nghiệp

Một số hình ảnh sinh viên Việt - Hàn thực tập tại các doanh nghiệp 

 Sinh viên Khoa Điện tử thực tập tại công ty Uniden

 

 Sinh viên Khoa Điện thực tập

 

 Sinh viên Khoa Cơ khí thực tập

  Sinh viên Khoa Điện tử thực tập

 

  Sinh viên Khoa Cơ khí thực tập tại công ty Technokom

 

  Sinh viên Khoa Điện thực tập

 

 Sinh viên Khoa Điện tử thực tập

(Trung tâm HRDC)

Số lượt đọc: 1581 Ngày xuất bản: 05/07/2016 Gửi email Bản in Quay trở lại
comments powered by Disqus