QLCL-NCKH
QLCL-NCKH
Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng dạy nghề
(BGĐT)- Đó là nội dung chính hội thảo của cụm trường số 1 triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2 với Hội đồng Anh về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề vừa diễn ra tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. Cụm trường số 1, gồm các trường: Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Cao đẳng nghề Yên Bái, trong đó Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang được phân là Cụm trưởng.
Nghiên cứu khoa học 1
Nghiên cứu khoa học 1
Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học
Quản lý chất lượng 1
Quản lý chất lượng 1
Quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng