Tin tức tuyển sinh
Tin tức tuyển sinh
25.11.2015 Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch giáo viên Trường CĐNCN Việt-Hàn Bắc Giang
Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch giáo viên Trường CĐNCN Việt-Hàn Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh 2015
Thông báo tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn
Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2014
Thời gian nộp hồ sơ đợt 2 năm 2014
Thông báo tuyển sinh 2014
Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh