Học phí
Chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên

CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Căn cứ : Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Nghị định 74/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Phòng KH - TC xin thông báo về chế dộ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên trường VKTech như sau:

1. Các đối tượng được miễn học phí:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của liệt sỹ;

+ Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con của bệnh binh;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. (Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ).

+ Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. (Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu)

+ Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

2. Đối tượng được giảm học phí:

Giảm 50% học phí cho các đối tượng sau: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

3. Trình tự thủ tục hồ sơ miễn giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập-  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học hoặc nhập học sinh viên có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí gửi nhà trường (Mẫu đơn theo Phụ lục I) và Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (Mẫu đơn theo Phụ lục II). 

 

Tùy theo từng đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

- Đối với các đối tượng là:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của liệt sỹ;

+ Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con của bệnh binh;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cần có:

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc y ban nhân dân xã/phường/ thị trấn.

- Đối với các đối tượng là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:

Cần có:

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn cấp cho đối tượng là.

- Đối với các đối tượng là sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

Cần có:  

+ Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01- ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

+ Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng có khó khăn về kinh tế.

- Đối với các đối tượng là sinh viên là Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. (Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ):

Cần có: 

+ Giấy khai sinh

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

- Đối với các đối tượng là sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. (Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu):

Cần có:

+Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú đối với đối tượng là Sinh viên

- Đối với các đối tượng là sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên:

Cần có:

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động

4. Download mẫu phụ lục I và II tại đây  Mẫu phụ lục I (Click vào để download)  

Số lượt đọc: 3827 Ngày xuất bản: 15/09/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại