Đảng - Đoàn thể
Các cơ quan Đảng - Đoàn thể

Trường bao gồm các cơ quan Đảng - Đoàn thể:

- Chi bộ Đảng 

Đoàn Thanh niên

- Công đoàn

Số lượt đọc: 1570 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại