Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức trường

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT-HÀN BẮC GIANG

 

Số lượt đọc: 1990 Ngày xuất bản: 30/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại