Sứ mệnh và tầm nhìn
Kế hoạch phát triển

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang:

        Trường phấn đấu đạt và vượt các tiêu chí về trường chất lượng cao theo bộ tiêu chí 40 trường đào tạo nghề chất lượng cao do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Trở thành trung tâm đào tạo nghề công nghệ cao theo chuẩn của khu vực và quốc tế.
Nâng quy mô đào tạo lên 3000 sinh viên vào năm 2020; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề và trình độ đào tạo theo yêu cầu của xã hội.
100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm và hơn 70% sinh viên có việc làm phù hợp sau khi ra trường.
 

Số lượt đọc: 2166 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại