Lịch sử
Tổng quan

      GIỚI THIỆU CHUNG

       Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, được thành lập theo quyết định số 1176/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường có chức năng đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo quy định.
      Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang có diện tích 10 ha được và được xây dựng, trang thiết bị từ 100% vốn tài trợ của  Chính phủ Hàn Quốc; 100% cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ Đại học trở lên, được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo, tập huấn tại Hàn Quốc. Trường được Bộ LĐTB&XH lựa chọn là một trong 40 trường đào tạo nghề trọng điểm của cả nước với 04 nghề trọng điểm được Bộ LĐTB&XH lựa chọn đầu tư cấp độ quốc tế và 04 nghề trọng điểm được Bộ LĐTB&XH lựa chọn đầu tư cấp ASEAN.
       Năm 2014 trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo khóa cao đẳng nghề đầu tiên với nhiều ngành nghề đào tạo thuộc 04 khoa gồm: Khoa Cơ khí, Công nghệ thông tin, Công nghệ Ô tô, Điện - Điện tử.
 

Số lượt đọc: 2534 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại