Tuyển sinh
Tuyển sinh
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 2
Cơ hội việc làm 1
Cơ hội việc làm 1
Thông tin tuyển sinh 2
Thông tin tuyển sinh 2
Thông tin tuyển sinh 1
Thông tin tuyển sinh 1
25.11.2015 Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch giáo viên Trường CĐNCN Việt-Hàn Bắc Giang
Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch giáo viên Trường CĐNCN Việt-Hàn Bắc Giang
Thông báo tuyển sinh 2015
Thông báo tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn
Chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên
Các quy định về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên
Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2014
Thời gian nộp hồ sơ đợt 2 năm 2014
Kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2014
Thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ đợt 1
Tuyển sinh
Địa chỉ liên hệ
Quy chế tuyển sinh
Thông tin chi tiết về đối tượng, hồ sơ tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh 2014
Thông tin chi tiết về chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh