Giới thiệu
Giới thiệu chung

 Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Tên giao dịch quốc tế: 
Tên đầy đủ: Vietnam-Korea Vocational College of Technology.
Tên rút gọn:    VK-Tech.
Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại/Fax: 02403 686 998
Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Số lượt đọc: 6885 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại