Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Giới thiệu về trường

30/10/2020
3018 lượt xem

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, được thành lập theo Quyết định số 1176/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động-Thương ...

Sứ mạng

30/10/2020
2086 lượt xem

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang;

Mục tiêu

30/10/2020
2013 lượt xem

Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của Nhà ...

Giới thiệu

2/8/2019
559 lượt xem

Trường CĐ Việt Hàn là một công trình hiện đại gồm bốn tòa nhà chính và các công trình phụ trợ như: ký túc xá, các khu thể thao, văn hóa, giải trí, dịch vụ và các hệ thống hạ ...

Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không ?