Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

8/8/2019
1246 lượt xem

Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

Hợp tác đào tạo giữa trường CĐ nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang và trường ĐH KOREATECH, Hàn Quốc

8/8/2019
1174 lượt xem

Hợp tác đào tạo giữa trường CĐ nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang và trường ĐH KOREATECH, Hàn Quốc

Đăng ký việc làm online

2/8/2019
1019 lượt xem

Đăng ký việc làm online

Đăng ký việc làm online

2/8/2019
1113 lượt xem

Đăng ký việc làm online

Chương trình thực tập

2/8/2019
1078 lượt xem

Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không ?