Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Ứng dụng phần mềm hệ Cao Đẳng

21/09/2020 11:28 SA - 56 lượt xem

NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm)

1. Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin(ƯDPM)

2. Mã ngành, nghề: 6480202

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: tối đa 3 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Kiến thức

+ Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM);

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình  thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Công nghệ thông tin(ƯDPM).

- Kỹ năng:

            + Nhận thức và tư duy để xác định, phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Công nghệ thông tin(ƯDPM );

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Công nghệ thông tin(ƯDPM );

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Công nghệ thông tin(ƯDPM );

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

+ Trình bày được cách hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, hệ điều hành window server sử dụng trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

+ Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ Trung cấp;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

+ Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

+ Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

+ Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

+ Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3005 giờ; tương đương 133 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ; (tương đương 30 tín chỉ ) chiếm:  15% của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2555 giờ ; (tương đương 103 tín chỉ) chiếm:  85 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 835 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2170 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt tại các vị trí chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống mạng công nghệ thông tin, lập trình viên ứng dụng phần mềm, chuyên viên thiết kế web, thiết kế đồ họa.

+  Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).

+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

+ Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.

 

Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

- Lập trình viên ứng dụng

- Lập trình game

- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

- Chuyên viên thiết kế phần mềm

- Chuyên viên kiểm tra phần mềm

- Kỹ sư hệ thống thông tin

- Chuyên viên hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các dịch vụ CNTT

- Kỹ sư phần mềm

- Chuyên viên quản trị mạng

- Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu

- Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

- Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.


Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 35

MH 17

38

Bằng tốt nghiệp cao đẳngBằng tốt nghiệp cao đẳng
Kiến thức cơ sở:

- Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu;

- Trình bày đúng chức năng của các thành phần cơ bản trên Máy tính, cấu trúc và nguyên tắc làm việc của Bộ xử lý trung tâm-CPU, cấu trúc một số dòng CPU tiên tiến ngày nay;

- Chỉ ra được chức năng và phân biệt được các loại bộ nhớ khác nhau được sử dụng trong máy tính. Mô tả được cách thức quản lý và làm việc của Cache, HDD, CDROM;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng;

- Trình bày được các giao thức mạng trong quá trình truyền thông.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình, một số cấu trúc, câu lệnh trong lập trình C.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu;

- Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ, phép toán đại số quan hệ, phép toán tập hợp và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ SQL, lý thuyết cơ bản về thiết kế dữ liệu quan hệ.

- Trình bày được trình tự các bước lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh; các bước tạo file ghost và ghost.

- Cung cấp kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp

Trình bày được các kỹ năng mềm cần thiết đối với cuộc sống và các yêu cầu, biện pháp hình thành kỹ năng đó.

Kỹ năng nhận biết:

- Phân biệt được các thành phần cơ bản của máy tính;

- Vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thực hiện được một số giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình C hoặc Pascal.

- Vận dụng được các mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán cụ thể;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo được trình soạn thảo văn bản; công cụ trình chiếu Powerpoint;

- Sử dụng được môi trường lập trình C để soạn thảo, biên dịch và hiệu chỉnh chương trình;

- Xây dựng được cấu trúc dữ liệu cho một số bài toán ứng dụng cụ thể (Tạo, hiển thị, tính toán, sắp xếp, tìm kiếm …);

- Lắp ráp, cài đặt – bảo trì hệ thống máy tính

- Vận dụng kiến thức để khởi nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh thông qua Bài tập lớn môn học, qua đó rèn luyện kỹ năng tổ chức lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh và phân phối nguồn lực trong doanh nghiệp để tổ chức hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 07

MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MH 12

MĐ 13

MH 14

MH 15

MH 16


38

Kiến thức chuyên môn:

- Mô tả được về hệ điều hành Windows Server 2012;

- Mô tả được các đối tượng trong Active Directory Domain Services;

- Phân biệt được hệ quản trị cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được mô hình dữ liệu Client/Server;

- Trình bày được phương pháp xây dựng các đối tượng hỗ trợ xử lý dữ liệu.

- Trình bày được cấu trúc viết ngôn ngữ html, css, javascript và C#

- Xác định được các thành phần cần bảo mật cho một hệ thống mạng;

- Mô tả được cách thức mã hoá thông tin;

- Mô tả được nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập;

- Liệt kê được danh sách truy cập trong chuẩn mạng TCP/IP;

- Phân biệt được các loại virus thông dụng và cách phòng chống virus.

- Trình bày được cách thiết kế một hệ thống thông tin trên máy tính.

- Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản chương trình đồ họa ứng dụng, kỹ năng thiết kế, trang trí quảng cáo…

- Trình bày được mục tiêu, yêu cầu, chức năng của phần mềm quản lý bán hàng;

- Trình bày được các bước thực hiện cài đặt, xây dựng chức năng module trong Joomla.

- Trình bày được những kiến thức về lập trình hướng đối tượng

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành Linux;

- Trình bày được các điểm khác nhau giữa hệ điều hành Linux và hệ điều hành Windows;

- Trình bày được các ưu nhược điểm khi sử dụng hệ điều hành Linux.

- Trình bày các bước, phân tích thiết kế website


Kỹ năng nhận biết:

- Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm;

- Quản lý được tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm;

- Thao tác được với các xử lý tình huống lỗi xảy ra với javascript;

- Đăng ký domain và hosting cho website;

- Quản trị doamin;

- Upload một website lên hosting;

- Cấu hình để website hoạt động trên hosting;

- Backup website.

- Vận dụng các kiến thức về lập trình và kỹ năng thiết kế Web để xây dựng một hệ thống website theo cách tiếp cận của một hệ quản trị nội dung (CMS);

- Cài đặt các biện pháp cơ bản phòng chống tấn công trong mạng;

- Cấu hình được phương thức NAT trong hệ thống mạng;

- Cấu hình được danh sách truy cập trong hệ thống mạng;

- Đánh giá phát hiện khi bị tấn công trong mạng;

- Khắc phục sự cố mạng khi bị tấn công.

- Phân tích và thiết kế được một hệ thống thông tin cụ thể.

- Vận dụng các kiến thức được học, sử dụng thành thạo phần mềm Illustrator, Photoshop, ứng dụng vào trong thiết kế đồ họa, trang trí quảng cáo, Website, giao diện;

Kỹ năng sử dụng:

- Cấu hình được chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung;

- Cấu hình được cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa;

- Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ mạng: Active Directory, DNS, DHCP.

- Thực hiện truy vấn dữ liệu theo yêu cầu;

- Thiết kế đuợc các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng;

- Viết chương trình quản lý và thực hiện quản lý, bảo mật chương trình quản trị CSDL.

- Cài đặt hệ QTCSDL SQL Server trên môi trường Windows;

- Tạo lập CSDL, thiết lập quan hệ giữa các bảng ( xây dựng biểu đồ ER);

- Thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu ( bổ xung, xoá, hiệu chỉnh dữ liệu, tạo và thực hiện Views);

- Xây dựng các đối tượng hỗ trợ xử lý dữ liệu (thủ tục lưu trữ, Trigger,..).

- Viết các chương trình quản lý và khai thác dữ liệu.

- Thiết kế được website cơ bản;

- Lập trình được ngôn ngữ html, css, javascript;

- Tổ chức được thông tin trên trang chủ website;

- Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế website;

- Xây dựng thành thạo các công cụ thiết kế, các ứng dụng Multimedia;

- Sử dụng được Dreaamweaver CS để tạo một website;

- Thực hiện đưa website lên host và quản trị website trên host;

- Xây dựng được phần mềm quản lý bán hàng.

- Xây dựng được các ứng dụng bằng ngôn ngữ java;

- Quản lý được tiến trình và người sử dụng trên hệ điều hành Linux;

- Lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ shell trên Linux.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MH 24

MĐ 25

MĐ 26

MĐ 27

MĐ 28

MH 29

MH 30

MĐ 31

MĐ 32

MH 33

MĐ 34

MĐ 36


57