Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
19/07/2019 2:49 CH 1164 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
Chia sẻ :  6 Google +0
File đính kèm : DCN-CNKT-dien_DS.docx ( 38.9 KB )
Đọc ngay : DCN-CNKT-dien_DS.docx

TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Hệ chính quy)

         Tên chương trình: Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

         Trình độ đào tạo: Cao đẳng

         Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

         Mã ngành:

         Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành theo Quyết định 1058/QĐ-CĐCNQP ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Trường Cao đẳng Công nghiệp nghiệp quốc phòng)

          1. Mục tiêu đào tạo

          1.1. Mục tiêu đào tạo

          Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong ngành điện

          Học viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau: Có kỹ năng nghề nghiệp; Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, các thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng.

          Sau khi tốt nghiệp Công nghệ Kỹ thuật điện có thể làm việc được tại các cơ sở chế tạo, sữa chữa, kinh doanh, đào tạo trong và ngoài quân đội và nghiên cứu thuộc ngành điện.

          1.2. Yêu cầu đào tạo

          1.2.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

          - Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

          - Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xí nghiệp công nghiệp nói riêng, công nghiệp quốc phòng nói chung; có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn.

          - Có ý thức học tập và rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

          1.2.2. Trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn

        - Có hiểu biết cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        - Có kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết; hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức cơ sở, chuyên môn.

        - Nắm vững kiến thức về mạch điện, vật liệu điện, máy điện, khí cụ điện, điện tử công nghiệp, truyền động điện, điều khiển tự động, mạch điều khiển kỹ thuật số, hệ thống cung cấp điện trong phân xưởng công nghiệp.

        - Biết sử dụng đo để phục vụ chuyên môn. Am hiểu về các lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử và các kỹ thuật cao như: Vi xử lý, đo lường điện và điều khiển tự động để vận hành và sửa chữa thiết bị điện.

        - Có khả năng lắp đặt các thiết bị điện, khai thác vận hành thiết bị hệ thống điện; Tổ chức quản lý, tổ chức lao động khoa học và an toàn vệ sinh công nghiệp;

        - Biết tổ chức, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa cải tiến và nâng cấp các hệ thống điện - tự động hóa. Làm được các công việc của người thợ Điện và làm được một số công việc các nghề có liên quan.

        - Có khả năng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ để thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ. Có khả năng nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất; Nghiên cứu triển khai tiếp nhận và chuyển giao công nghệ của ngành điện.

        1.3. Sức khỏe

        Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, thường xuyên rèn luyện cơ thể có sức khỏe đảm bảo công tác lâu dài.

        2. Thời gian đào tạo: 3 năm

        3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 160 Đơn vị học trình. (ĐVHT)

        4. Đối tượng tuyển sinh

        Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

        5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

        Theo quy chế ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        6. Thang điểm:

        Thực hiện đánh giá và cho điểm quá trình kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo thang điểm 10.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

  • Bài: Phạm Văn Dương
  • Theo : Ban KHQS