Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển sẽ thông báo vào 17h30, ngày 25/8/2015

Thí sinh đến Trường CĐ Việt-Hàn lấy Giấy báo trúng tuyển vào sáng ngày 26/8/2015.