Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Thiết kế đồ họa hệ Trung Cấp

21/09/2020 11:00 SA - 36 lượt xem

NGHỀ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1. Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ họa  

2. Mã ngành, nghề: 5480216

3. Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT; THCS hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: Tối đa 2 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Thiết kế đồ họa;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình  thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Thiết kế đồ họa.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức và tư duy để xác định, phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Thiết kế đồ họa;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Thiết kế đồ họa;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Thiết kế đồ họa;

+ Phân tích ý tưởng, phát triển và xây dựng ý tưởng thành sản phẩm đặc thù;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

           + Trang bị các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

           + Trang bị các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính;

           + Bồi dưỡng các kiến thức cơ sở về Mỹ thuật, Thẩm mỹ, Vẽ kỹ thuật;

           + Trang bị các kiến thức cơ bản về dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation;

           + Trang bị các kiến thức cơ bản về chế bản điện tử.

           + Tiếp thu các tinh hoa văn hóa của thế giới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong các sản phẩm thiết kế đồ họa;

           + Có ý thức bảo vệ môi trư­ờng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

           + Có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và nhà nước;

           + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

           + Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

- Về kỹ năng:

           + Lắp ráp, kết nối, sử dụng hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi;

           + Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark,...

           + Giao tiếp, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

           + Khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

           + Chọn phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm;

           + Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp phich quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo;

           + Có khả năng tạo sản phẩm đồ họa 2D; quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

           + Thiết kế banner cho các trang Web;

           + Làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường;

           + Tự nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc học ở cấp có trình độ cao hơn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

           + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

           + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

           + Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1805 giờ; tương đương 90 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ; (tương đương 14 tín chỉ) chiếm: 11.6 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1595 giờ; (tương đương 76 tín chỉ) chiếm: 88.4 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 618 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1187 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Các cơ quan, công ty chuyên thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, in ấn sản phẩm;

- Các nhà xuất bản sách báo, tạp chí;

- Các Studio ảnh nghệ thuật;

- Các hãng phim hoạt hình;

- Các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web, Website tại các công ty, đơn vị;

- Các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.

 

 


.
Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

4 (trình độ trung cấp)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Thiết kế đồ họa;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh A hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn tin học A hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 7

16
Bằng tốt nghiệp trung cấpKiến thức cơ sở:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Thiết kế đồ họa;

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

- Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Thiết kế đồ họa.

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất;

Kỹ năng nhận biết:

- Lựa chọn được phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp với điều kiện thực tế để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu;

- Thiết lập được các thiết bị ngoại vi như quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động; phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

- Thiết kế banner cho các trang Web;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MH 12

MH 13

24

Kiến thức chuyên môn:

- Trang bị các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Trang bị các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính;

- Bồi dưỡng các kiến thức cơ sở về Mỹ thuật, Thẩm mỹ, Vẽ kỹ thuật;

- Trang bị các kiến thức cơ bản về dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation;

- Trang bị các kiến thức cơ bản về chế bản điện tử.

- Tiếp thu các tinh hoa văn hóa của thế giới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong các sản phẩm thiết kế đồ họa;

- Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

Kỹ năng nhận biết:

- Khai thác được thông tin Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

- Tham gia thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp phich quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo;

Kỹ năng sử dụng:

- Lắp ráp, kết nối, sử dụng hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi;

- Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark ,..

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 14

MH 15

MH 16

MH 17

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 26


50