Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Sứ mạng
30/10/2020 8:52 SA 2156 lượt xem
Cỡ chữ +-

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang;

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành trường Chất lượng cao của Quốc gia, đạt chuẩn ASEAN và Quốc tế.