Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm định
25/11/2020 9:07 SA 835 lượt xem
Cỡ chữ +-

Quy trình làm việc của phòng Tổ chức Hành chính Quản trị:
Link tải file: Tải về
Link tải file trên google driverhttps://drive.google.com/file/d/144JZX0yrvxe9IXpnJshjVnBHCWHwjF-V/view?usp=sharing
Quy trình làm việc của phòng Đào tạo:
Link tải file:
Tải về
Link tải file trên google driverhttps://drive.google.com/file/d/1yRZHpOsk97jnBz3hubjLh7B3pnu1_hGs/view?usp=sharing
Quy trình làm việc của phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu khoa học:
Link tải file: Tải về
Link tải file trên google driver: https://drive.google.com/file/d/1lpCmGkMY_iqTg0snzy9b0gJ_cAX3yoKu/view?usp=sharing
Quy trình làm việc của phòng Tài chính Kế toán:
Link tải file: Tải về
Link tải file trên google driverhttps://drive.google.com/file/d/1FgoBFMPKqfLwzFQUYcNDE1LKsVA6lTtB/view?usp=sharing
Quy trình làm việc của phòng Học sinh sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp:
Link tải file: Tải về
Link tải file trên google driverhttps://drive.google.com/file/d/1ySYjVEXNTcGeHFfvXorMMMpzBwWhVFQZ/view?usp=sharing