Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

1. Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

2. Mã ngành, nghề: 5480210     

3. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: Tối đa 2 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Kiến thức:

+ Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Quản trị mạng máy tính;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình  thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Quản trị mạng máy tính.

- Kỹ năng:

            + Nhận thức và tư duy để xác định, phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Quản trị mạng máy tính;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Quản trị mạng máy tính;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Quản trị mạng máy tính.

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;

- Kỹ năng:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Quản trị website, thư điện tử;

+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1840 giờ; tương đương 82 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ; (tương đương 14 tín chỉ ) chiếm:  11,4% của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1630 giờ ; (tương đương 68 tín chỉ) chiếm:  88,6 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 505 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1335 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Mạng máy tính, Cao đẳng nghề  Công nghệ Việt – Hàn có thể đảm  nhận các vị trí sau:

+ Nhân viên kỹ thuật phần cứng máy tính.

+ Nhân viên thi công thiết kế, triển khai hệ thống mạng.

+ Nhân viên quản trị, vận hành hệ thống mạng máy tính.

+ Nhân viên giám sát, bảo trì, thiết lập bảo mật hệ thống mạng máy tính.

+ Nhân viên Công nghệ thông tin của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

+ Nhân viên tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & Công nghệ thông tin.

 


Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ trung cấp)

Kiến thức cơ bản:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành quản trị mạng;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 01

MH 02

MH 03

MH 04

MH 05

MH 06

MH 21

MH 23

MH 25


21






Bằng

tốt nghiệp trung cấp













Bằng tốt nghiệp trung cấp









































































Kiến thức cơ sở:

- Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu;

- Trình bày đúng chức năng của các thành phần cơ bản trên Máy tính, cấu trúc và nguyên tắc làm việc của Bộ xử lý trung tâm-CPU, cấu trúc một số dòng CPU tiên tiến ngày nay;

- Chỉ ra được chức năng và phân biệt được các loại bộ nhớ khác nhau được sử dụng trong máy tính. Mô tả được cách thức quản lý và làm việc của Cache, HDD, CDROM;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng;

- Trình bày được các giao thức mạng trong quá trình truyền thông.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình, một số cấu trúc, câu lệnh trong lập trình C.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu;

- Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ, phép toán đại số quan hệ, phép toán tập hợp và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ SQL, lý thuyết cơ bản về thiết kế dữ liệu quan hệ.

Kỹ năng nhận biết:

- Sử dụng thành thạo được trình soạn thảo văn bản; công cụ trình chiếu Powerpoint;

- Phân biệt được các thành phần cơ bản của máy tính;

- Vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Sử dụng được môi trường lập trình C để soạn thảo, biên dịch và hiệu chỉnh chương trình;

- Xây dựng được cấu trúc dữ liệu cho một số bài toán ứng dụng cụ thể (Tạo, hiển thị, tính toán, sắp xếp, tìm kiếm …);

- Thực hiện được một số giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình C hoặc Pascal.

- Vận dụng được các mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán cụ thể;


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 07

MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MH 12

MH 13

MH 24

33

Kiến thức chuyên môn:

- Phân tích và đánh giá được các yêu cầu của khách hàng;

- Thiết kế được mạng LAN, Wireless, trung tâm dữ liệu mạng doanh nghiệp;

- Xây dựng được các hệ thống mạng theo mô hình phân cấp.

- Mô tả được về hệ điều hành Windows Server 2012;

- Phân biệt được sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation);

- Trình bày được cấu trúc AD DS, Domain Controllers, DHCP và các công nghệ lưu trữ;

- Mô tả được các đối tượng trong Active Directory Domain Services;

- Trình bày được quá trình thực hiện Group Policy.

- Trình bày được tổng quan về hệ thống Web;

- Cài đặt và quản trị được hệ thống Web Server;

- Cài đặt và quản trị được hệ thống FTP Server;

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống thư điện tử;

- Cài đặt và cấu hình được hệ thống MailServer.

- Xác định được các thành phần cần bảo mật cho một hệ thống mạng;

- Trình bày được các hình thức tấn công vào hệ thống mạng;

- Mô tả được cách thức mã hoá thông tin;

- Trình bày được quá trình NAT trong hệ thống mạng;

- Mô tả được nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập;

- Liệt kê được danh sách truy cập trong chuẩn mạng TCP/IP;

- Phân biệt được các loại virus thông dụng và cách phòng chống virus.

- Giải thích sự khác nhau giữa LAN và WAN;

- Xác định được các thành phần bên trong Router;

- Phân biệt các loại giao thức định tuyến;

- Mô tả được nơi nào mà router lưu các loại tập tin khác.

- Trình bày được các thành phần cơ bản của máy tính;

- Trình bày được trình tự các bước lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh;

- Vận dụng được các bước phân vùng ổ đĩa, cài đặt hệ điều hành;

- Tổng hợp được các bước tạo file ghost và ghost.

- Trình bày được các kiến thức liên quan đến đề tài, chủ đề nghiên cứu.

- Nêu được các ứng dụng thực tế của đề tài, chủ đề nghiên cứu.

- Mô tả được các kiến thức cơ bản về lắp đặt mạng thông tin;

- Trình bày được quy trình lắp đặt mạng thông tin.

- Lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thưc hành riêng cho chuyên ngành học;

- Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế;

- Biết lập kế hoạch thực hiện đề tài.

Kỹ năng nhận biết:

- Xây dựng và hoạch định địa chỉ IP cho hệ thống mạng;

- Lựa chọn được các giao thức mạng tối ưu;

- Trình bày được các tiêu chuẩn và giải pháp bảo mật mạng;

- Xây dựng được kế hoạch quản lý mạng.

- Cài đặt được hệ điều hành server;

- Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm;

- Quản lý được tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm;

- Cấu hình được chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung;

- Cấu hình được cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa;

- Cấu hình và quản trị được in ấn của một máy phục vụ in mạng;

- Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ mạng: Active Directory, DNS, DHCP.

- Thành thạo việc cài đặt Web Server và Mail Server;

- Cài đặt được FTP, Mail Server.

- Cài đặt các biện pháp cơ bản phòng chống tấn công trong mạng;

- Cấu hình được phương thức NAT trong hệ thống mạng;

- Cấu hình được danh sách truy cập trong hệ thống mạng;

- Đánh giá phát hiện khi bị tấn công trong mạng;

- Khắc phục sự cố mạng khi bị tấn công.

- Chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình router;

- Thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router;

- Sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh;

- Sử dụng được các lệnh định tuyến cho router.

- Phân vùng được ổ cứng;

- Cài đặt được hệ điều hành và một số phần mềm thông dụng;

- Tạo được tập tin ảnh( Ghost): Backup và Restore khi gặp sự cố;

- Bảo trì được máy tính trong quá trình sử dụng.

- Lập được kế hoạch thực hiện đề tài.

- Sử dụng các kiến thức đã học để thực hiện đề tài.

- Viết được báo cáo cho một đề tài hoặc chủ để nghiên cứu.

- Lắp đặt được các công trình mạng thông tin, truyền thông.

- Kiểm tra và thử mạng. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.

- Sử dụng được các kỹ thuật đã học để làm đề tài;

- Thực hiện được đề tài sau khi ra trường;

- Viết được một báo cáo đề tài.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 14

MĐ 15

MĐ 16

MĐ 17

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 22

MĐ 26


28