Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Mục tiêu
30/10/2020 8:48 SA 2072 lượt xem
Cỡ chữ +-

Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của Nhà trường trong thời kỳ mới.

Xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành, thư viện theo hướng chuấn hóa, kiên cố hóa và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, cách thức kiềm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, thân thiện, bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh sinh viên (HSSV) kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tiến tới đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và quốc tế để khẳng định thương hiệu chất lượng cửa trường.

Phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao với tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, đoàn kết thống nhất trong tập thể CB, GV, NV của trường đề tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang phát triển nhanh, mạnh và bền vững.