Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

1. Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Mã ngành, nghề: 6520205

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: tối đa 3 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình, thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Máy lạnh và điều hòa không khí.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức, tư duy để xác định và phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Máy lạnh và điều hòa không khí;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp; của các thiết bị chuyên dụng như: đồng hồ nạp ga, đồng hồ đo điện, máy thu hồi và nạp ga….

+ Phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng , hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Mô tả được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện -  lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có công suất lạnh nhỏ;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện, lạnh;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy, nổ, nhiễm bụi và nhiễm độc hoá chất;

+ Sử dụng tốt các thiết bị an toàn lao động về điện, điện lạnh, phòng chống cháy nổ và thành thạo các dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh;

+ Vận hành được hệ thống máy dân dụng, công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị, đạt hiệu quả cao.

+ Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đảm bảo an toàn, đúng quy trình.;

+ Sửa chữa được những hư hỏng phần điện và phần lạnh của hệ thống lạnh. Tháo, lắp và thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng;

+ Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện điều khiển, của các hệ thống lạnh;

+ Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện – lạnh;

+ Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện cảu các máy lạnh, hệ thống lạnh;

            + Có khả năng phối hợp được nhóm với các đối tượng lao động khác để hoàn thành công việc chuyên môn; đồng thời có năng lực làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

            + Có khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề có hiệu quả; tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

            + Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

            + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2920 giờ; tương đương: 136 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ (tương đương: 30 tín chỉ); chiếm:  15.4 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2470 giờ (tương đương: 106 tín chỉ); chiếm:  84.6 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 880 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1880 giờ

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên ra trường có cơ hội làm việc trong các nhà máy, phân xưởng, công trường lắp đặt hệ thông lạnh và điều hòa không khí; làm việc tại các trạm bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống điện lạnh và các trung tâm bảo hành của các cửa hàng, trung tâm điện tử điện lạnh

- Làm việc được ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí;

- Làm việc trong các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí;

- Ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm; có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp, cao đẳng; làm giáo viên thực hành ở các trường cao đẳng sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề;

- Mở cửa hàng hoặc công ty riêng về điện – lạnh.Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Điện tử công nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 29

MH 30


38

Bằng tốt nghiệp cao đẳng

Kiến thức cơ sở:

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành, từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành;

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp; của các thiết bị chuyên dụng như: đồng hồ nạp ga, đồng hồ đo điện, máy thu hồi và nạp ga….

-Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập cũng như thực hành nghề.

- Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình, thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Máy lạnh và điều hòa không khí.

Kỹ năng nhận biết:

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Vận hành được hệ thống máy dân dụng, công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị, đạt hiệu quả cao.

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng tốt các thiết bị an toàn lao động về điện, điện lạnh, phòng chống cháy nổ và thành thạo các dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh;

-Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đảm bảo an toàn, đúng quy trình;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 07

MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MĐ 12

MĐ 13


24

Kiến thức chuyên môn:

- Phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng , hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

- Mô tả được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

- Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

- Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

- Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện - lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có công suất lạnh nhỏ;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện, lạnh;


Kỹ năng nhận biết:

- Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

- Sửa chữa được những hư hỏng phần điện và phần lạnh của hệ thống lạnh. Tháo, lắp và thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng tốt các thiết bị an toàn lao động về điện, điện lạnh, phòng chống cháy nổ và thành thạo các dụng cụ đồ nghề thợ điện lạnh;

- Vận hành được hệ thống máy dân dụng, công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đúng quy trình và an toàn cho người và thiết bị, đạt hiệu quả cao.

- Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh nhỏ, máy lạnh công nghiệp, các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm đảm bảo an toàn, đúng quy trình;

- Sửa chữa được những hư hỏng phần điện và phần lạnh của hệ thống lạnh. Tháo, lắp và thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng;

-Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện – lạnh;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 14

MĐ 15

MH 16

MĐ 17

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 26

MĐ 27

MĐ 28

MĐ 31


74