Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp hệ Cao đẳng
21/09/2020 11:19 SA 31 lượt xem
Cỡ chữ +-

NGHỀ: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

1. Tên ngành, nghề: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

2. Mã ngành, nghề: 6520201

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: tối đa 3 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình, thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức, tư duy để xác định và phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật hành nghề an toàn, có năng suất;

+ Phân tích được quy trình đo lường và kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế, các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;

+ Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp;

+ Mô tả được phương pháp đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1phân xưởng, một hộ dùng điện…); 

+ Mô tả được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

+ Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

- Kỹ năng:

            + Thực hiện được công tác vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy, nổ, nhiễm bụi và nhiễm độc hoá chất;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt điện, lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;

            + Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp hoặc dân dụng.

            + Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện công nghiệp và dân dụng.

            + Lập quy trình, tổ chức lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện cho ngành điện công nghiệp và dân dụng.

+ Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ điều khiển - truyền động, hệ thống điện nhà, các thiết bị điện;

+ Lắp đặt thành thạo các hạng mục của một công trình điện đúng yêu cầu kỹ thuật

            + Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện;

            + Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

            + Đánh giá được việc sử dụng năng lượng điện trong nhà máy, phân xưởng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm điện năng.

            + Có khả năng phối hợp được nhóm với các đối tượng lao động khác để hoàn thành công việc chuyên môn; đồng thời có năng lực làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

            + Có khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề có hiệu quả; tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.          

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

            + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2985 giờ; tương đương: 142 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ (tương đương: 30 tín chỉ); chiếm:  15.4 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2535 giờ (tương đương: 112 tín chỉ); chiếm:  84.6 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 814 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2171 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

- Sinh viên có cơ hội làm việc tại:các công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 35kV; các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và chiếu sáng công trình đô thị, khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt thiết bị điện và dây chuyền sản xuất công nghiệp;

- Đảm nhận các công việc vận hành, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, hệ thống lắp đặt điện & điều khiển công nghiệp trong các doanh nghiệp nhà máy, xí nghiệp;
- Làm việc với vai trò người thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện, công ty tư vấn, thiết kế lắp đặt hệ thống điện, các nhà máy điện, công ty truyền tải và phân phối điện;

- Làm việc trực tiếp ở các cơ quan quản lý, kinh doanh hoặc có liên quan đến lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện và tự động hóa;

- Có khả năng tự tạo việc làm.Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 33

MH 34


38

Bằng tốt nghiệp cao đẳng

Kiến thức cơ sở:

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành, từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành;

-Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, linh kiện điện, điện tử, cảm biến được dùng để trang bị cho ngành lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

-Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập cũng như thực hành nghề.

-Phân tích quy trình và phương pháp lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện trong công nghiệp.

Kỹ năng nhận biết:

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt điện, lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;

+Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ điều khiển - truyền động, hệ thống điện nhà, các thiết bị điện;

+ Lắp đặt thành thạo các hạng mục của một công trình điện đúng yêu cầu kỹ thuật

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 07

MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MH 12

MĐ 13

MĐ 14

MĐ 15

MĐ 17


34

Kiến thức chuyên môn:

-Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật hành nghề an toàn, có năng suất;

- Phân tích được quy trình đo lường và kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế, các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;

- Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp;

- Mô tả được phương pháp đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1phân xưởng, một hộ dùng điện…);

- Mô tả được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

- Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;

Kỹ năng nhận biết:

-Đánh giá được việc sử dụng năng lượng điện trong nhà máy, phân xưởng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm điện năng.

- Lắp đặt thành thạo các hạng mục của một công trình điện đúng yêu cầu kỹ thuật

- Lập quy trình, tổ chức lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện cho ngành điện công nghiệp và dân dụng

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt điện, lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;

-Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện;

- Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện công nghiệp và dân dụng.

- Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 16

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 26

MĐ 27

MĐ 28

MĐ 29

MĐ 31

MĐ 32


70