Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Đoàn Thanh niên

02/08/2019 11:34 SA - 34 lượt xem

Bí thư: Phùng Đình Thiện

Phó Bí thư: Thân Thu Phương

Phó Bí thư: Đỗ Văn Minh

Các Ủy viên:

– Nguyễn Đức Toàn

– Nguyễn Văn Khánh

– Nguyễn Thị Tuyền

– Đồng Văn Nguyên

– Dương Đăng Hiến

– Nguyễn Thị Dư Trang