Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

1. Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

2. Mã ngành, nghề: 6250225

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: tối đa 3 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Điện tử công nghiệp;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình, thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Điện tử công nghiệp.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức, tư duy để xác định và phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Điện tử công nghiệp;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Điện tử công nghiệp;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Điện tử công nghiệp;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

 • +Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • +Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • +Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện tử công nghiệp;
 • +Vận dụng được các luật an toàn lao động trong học tập và sản xuất, tổ chức và quản lý một phân xưởng sản xuất độc lập;
 • +Liệt kê được các linh kiện điện và một số thiết bị điện trong lĩnh vực điện và điện tử;
 • +Phân tích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh điện và điện tử;
 • +  Áp dụng được các kỹ thuật đo lường và an toàn điện tử;
 • +Trình bày được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;
 • +Sử dụng được phần mềm chuyên môn, tin học văn phòng vào hoạt động nghề;
 • +Vận dụng các định luật, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc tác dụng của các phần tử để phân tích mạch;
 • +Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số thiết bị đo lường;
 • +Hiểu được cấu trúc, chức năng của một số hệ thống điều khiển thông dụng;
 • +Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hệ Vi xử lý, Vi điều khiển và PLC.
 • +Phương pháp đọc sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in PCB;
 • +Tổng hợp được một số thiết bị ngoại vi sử dụng trong lĩnh vực điện tử;
 • +Phân tích được tập lệnh của một số hệ hệ Vi xử lý, Vi điều khiển và PLC.

- Về kỹ năng:

 • +Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
 • +Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;
 • +Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;
 • +Quan sát, nhận dạng, đọc trị số và lựa chọn chính xác các linh kiện;
 • +Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hãng PLC và vi điều khiển AVR;
 • +Sử dụng được các dụng cụ đo lường để kiểm tra chất lượng linh kiện và các thông số trong mạch và hiệu chỉnh được các thông số của mạch theo thiết kế;
 • +Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch, thiết kế mạch, các dụng cụ hàn thiếc và dụng cụ tháo lắp mạch điện tử;
 • +Thực hiện thành thạo các quy trình chuẩn, vận hành gia công mạch in;
 • +Phát hiện và sửa được lỗi thường gặp của hệ thống điện tử.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành;

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2840 giờ; tương đương: 123 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ (tương đương: 30 tín chỉ); chiếm:  15.8 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2390 giờ (tương đương: 90 tín chỉ); chiếm:  84.2 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 851 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1833 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt tại các công ty thiết kế, chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử, chuyên bảo trì sửa chữa sản phẩm điện tử và cơ hội trở thành những kỹ thuật viên chăm sóc khách hàng tại các công ty điện tử hàng đầu Việt Nam.

- Các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử (trực tiếp thi công, giám sát, huấn luyện công nhân…);

 - Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa (trực tiếp vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố…);

- Các đài thu phát thanh, thu phát hình (trực tiếp vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố, cải tiến thiết bị…);

- Các công ty cung cấp thiết bị tự động hóa (Khảo sát quy trình sản xuất, Tư vấn công nghệ, thiết bị, nâng cấp quy trình, lắp đặt, bảo hành, bảo trì xây dựng tài liệu cho thiết bị tự động hóa).
Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Ghi chú

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Điện tử công nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 26

MH 27

MH 35

41

Bằng tốt nghiệp cao đẳng


Kiến thức cơ sở:

- Trình bày được kiến thức cơ sở từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành;

- Liệt kê được các linh kiện, thiết bị sử dụng trong chuyên ngành điện tử công nghiệp;

- Trình bày được các quy ước, ký hiệu và sơ đồ mạch điện và điện tử;

- Vận dụng các định luật, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc tác dụng của các phần tử để phân tích mạch;

- Liệt kê được các linh kiện điện và một số thiết bị điện trong lĩnh vực Điện và điện tử;

- Phân tích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh điện và điện tử;

- Áp dụng được các kỹ thuật đo lường và an toàn điện tử;

- Áp dụng được các nguyên tắc, các biện pháp an toàn trong nghề Điện tử công nghiệp;

Kỹ năng nhận biết:

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Đọc được các mạch điện tử;

- Vẽ và thiết kế một số mạch điện tử ứng dung trong thực tế;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ đo lường điện tử;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 7

MH 8

MĐ 9

MĐ 10

MH 11

MĐ 12

MĐ 13

MĐ 14


26


Kiến thức chuyên môn:

- Hiểu được cấu trúc, chức năng của một số hệ thống điều khiển thông dụng;

- Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hệ Vi xử lý, Vi điều khiển và PLC.

- Phương pháp đọc sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in PCB;

- Tổng hợp được một số thiết bị ngoại vi sử dụng trong lĩnh vực điện tử;

- Phân tích được tập lệnh của một số hệ hệ Vi xử lý, Vi điều khiển và PLC.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình Điện tử công nghiệp để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hãng PLC và vi điều khiển AVR;

- Lập được trình tự thiết kế, lắp giáp, kiểm tra và sửa chữa mạch điện tử;

- Chế tạo được một số mạch điện tử;

- Lập được chư­ơng trình sử dụng VĐK AVR và lập trình PLC;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề: đồng hồ vạn năng; máy hiện sóng, nguồn một chiều…;

- Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch, thiết kế mạch, các dụng cụ hàn thiếc và dụng cụ tháo lắp mạch điện tử.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 15

MĐ16

MĐ 17

MĐ 18

MĐ19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 28

MĐ 29

MĐ 30

MĐ 31

MĐ 32

MĐ 33

MĐ 34

MĐ 35


53