Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Điện công nghiệp hệ Cao Đẳng

21/09/2020 11:25 SA - 54 lượt xem

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1. Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

2. Mã ngành, nghề: 6520227

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: tối đa 3 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Điện công nghiệp;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình, thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Điện công nghiệp.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức, tư duy để xác định và phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Điện công nghiệp;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Điện công nghiệp;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Điện công nghiệp;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

            + Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật hành nghề an toàn, có năng suất;

            + Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp;

            + Mô tả được phương pháp đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

            + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1phân xưởng, một hộ dùng điện…); 

            + Mô tả được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

            + Phân tích được quy trình lập kế hoạch, triển khai lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp;

            + Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý, thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ vào thực tế.

- Kỹ năng:

            + Thực hiện được công tác vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy, nổ, nhiễm bụi và nhiễm độc hoá chất;

            + Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp hoặc dân dụng.

            + Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện công nghiệp và dân dụng.

            + Lập quy trình, tổ chức lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện cho ngành điện công nghiệp và dân dụng.

            + Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ điều khiển - truyền động, hệ thống điện nhà, các thiết bị điện;

            + Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm linh kiện ứng dụng cho ngành điện;

            + Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

            + Đánh giá được việc sử dụng năng lượng điện trong nhà máy, phân xưởng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm điện năng.

            + Có khả năng phối hợp được nhóm với các đối tượng lao động khác để hoàn thành công việc chuyên môn; đồng thời có năng lực làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

            + Có khả năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề có hiệu quả; tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.          

            + Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

            + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2940 giờ; tương đương: 137 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ (tương đương: 30 tín chỉ); chiếm:  15.3 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2490 giờ (tương đương: 90 tín chỉ); chiếm:  84.7 % của khóa học

- Khối lượng các lý thuyết: 913 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1863 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt tại các vị trí kỹ thuật viên thiết kế, xây dựng, vận hành sửa chữa hệ thông điện trong những doanh nghiệp, nhà máy có liên quan đến ngành Điện công nghiệp.

- Làm việc tại nhà máy sản xuất điện

- Bộ phận quản lý, vận hành và bảo trì mạng lưới điện công nghiệp

- Các công ty xây lắp điện với nhiều vị trí khách nhau như: bộ phân thiết kế mạng lưới điện công nghiệp, bộ phận quản lý – sản xuất thiết bị điện công nghiệp…

- Các nhà máy sản xuất: vận hành và bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong nội bộ công ty.

- Tham gia làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện cho các tòa nhà, căn hộ, khách sạn, các nhà máy sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ nhựa, đồ gỗ …

- Làm việc tại các trung tâm, nhà máy sản xuất điện như nhà máy nhiệt điện, thủy điện,…

- Tự mở cửa hàng kinh doanh tự do hoặc làm kỹ thuật viên cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp.

- Tự mở cửa hàng sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện, các loại máy điện, máy bơm nước, lắp đặt hệ thống điện …

- Tự mở doanh nghiệp kinh doanh hoặc làm kỹ thuật viên cho các công ty chuyên về lĩnh vực điện, làm việc tại các các công trình từ dân dụng đến công nghiệp, các tòa nhà, khách sạn khi có nhu cầuBậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Ghi chú

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

5 (trình độ cao đẳng)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Điện công nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn TOIEC 350 hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn IC3 hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc.

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.


Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 30

MH 31


38

Bằng tốt nghiệp cao đẳng


Kiến thức cơ sở:

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành, từ đó có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

-Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, linh kiện điện, điện tử, cảm biến được dùng để trang bị cho ngành điện công nghiệp.

-Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập cũng như thực hành nghề.

-Phân tích quy trình và phương pháp lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của hệ thống trang bị điện công nghiệp.


Kỹ năng nhận biết:

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Đọc các bản vẽ thiết kế, sửa chữa và cải tiến hệ thống trang bị điện công nghiệp và dân dụng.

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ đo lường điện;

-Xây dựng được hệ thống điện công nghiệp, sửa chữa và vận hành hệ thống máy điện;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 07

MH 08

MH 09

MH 10

MH 11

MĐ 12

MĐ 13

MĐ 15


25


Kiến thức chuyên môn:

- Mô tả được phương pháp đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như: Bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1phân xưởng, một hộ dùng điện…); lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

- Phân tích được quy trình lập kế hoạch, triển khai lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp;

-Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý, thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ vào thực tế.

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình Điện công nghiệp để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn.

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được kết cấu phần cứng của một số hãng PLC và vi điều khiển;

- Lập được chư­ơng trình sử dụng vi điều khiển và lập trình PLC;

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề: đồng hồ vạn năng; máy hiện sóng, nguồn một chiều…;

-Sử dụng và kết nối được một số bộ điều khiển khả trình PLC; vi điều khiển và LOGO;

-Triển khai, lắp đặt và vận hành được tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ điều khiển - truyền động, hệ thống điện nhà, các thiết bị điện;

-Sửa chữa quấn dây được động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha, máy biến áp công suất nhỏ, đo kiểm thiết bị ứng dụng cho ngành điện;

- Xử lý được một số tình huống phức tạp trong quá trình làm việc của thiết bị, khí cụ điện và mạch điện;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình thực hành.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 14

MH 16

MĐ 17

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 26

MĐ 27

MĐ 28

MĐ 29

MĐ 32


75