Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Công Đoàn

02/08/2019 11:33 SA - 30 lượt xem

Chủ tịch Công đoàn: Hà Toàn Thắng

Phó Chủ tịch Công đoàn: Tô Thị Giang

Các ủy viên:

– Dương Quang Kiên

– Nguyễn Thị Hồng