Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Chi bộ

02/08/2019 11:31 SA - 319 lượt xem

Danh sách Đảng viên Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Công Thông BTCB, HT
2 Hà Toàn Thắng PHT
3 Hà Huy Ngọc Phó GĐ BQLDA
4 Ngô Văn Vời Kế toán BQLDA
5 Đỗ Huy Hoàn Quản trị
6 Tô Thị Giang HCTH
7 Phùng Đình Thiện Ban Tuyển sinh
8 Hoàng Văn Cần HCTH
9 Tạ Tiến Thịnh Khoa Cơ khí