Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang
Cơ sở 1: Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0204 3686 998 - Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: