Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Lịch đào tạo

Lịch đào tạo

Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K36A

Bạn thấy thông tin trên website có hữu ích với bạn không ?